ครม.อนุมัติ 7,500 ล้าน แจกส่วนลดค่าไฟ 4 เดือนมีผลรอบบิล ม.ค.-เม.ย.

จ่ายค่าไฟเช็คค่าไฟฟรีคิดค่าไฟบิลค่าไฟจ่ายค่าไฟออนไลน์ เช็คยอดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอัตราค่าไฟฟ้า 2565ค่าไฟหน่วยละกี่บาท

ค่าไฟครม.อนุมัติ 7,500 ล้านบาท ให้ส่วนลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 300 หน่วยจ่ายค่าไฟรวมระยะเวลา 4 เดือน ค่าไฟขึ้นมีผลตั้งแต่รอบบิล ม.ค.-เม.ย.2566นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงอยู่ กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาm ทั้งนี้เป็นโครงการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน คิดค่าไฟสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนครม. อนุมัติ 5,945 ล้านบาทเช็คค่าไฟฟรี สำหรับกกต.เช็คยอดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดเลือกตั้งปี 2566ผ่านแล้ว! เที่ยวด้วยกันเฟส 5 ไฟเขียวงบกลางปี 66 คาดเริ่ม ก.พ.นี้

ค่าไฟ

เช็คยอดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ จ่ายค่าไฟ ไฟฟ้าบ้านอยู่บิลค่าไฟอาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือรวมระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2566 โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดังนี้  ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วยจ่ายค่าไฟออนไลน์ ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 – 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 19.66 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมในกรอบไม่เกิน 7, 500 ล้านบาทหรือประมาณ 1868.06 ล้านบาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือนนายอนุชา กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ ครม.มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนคิดค่าไฟไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

ค่าไฟ

 

อัตราค่าไฟฟ้า 2565

1.เห็นชอบมาตรการด้านราคาค่าไฟฟ้าเช็คยอดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าเช็คค่าไฟฟรี ไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า ft แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่ พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 วงเงิน 1,724.90 ล้านบาท

2.เห็นชอบช่วยเหลือ ค่า ft แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือนระยะเวลา 4 เดือนเช็คยอดค่าไฟฟ้า (เดือนกันยายน- ธันวาคม 65 ) วงเงิน 9,128.4120 ล้านบาทอัตราค่าไฟฟ้า 2565  ทำให้ในภาพรวมรัฐบาลได้ช่วยค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นไปแล้ว 18,353. 362 ล้านบาทค่าไฟ


ขอบคุณเครดิตจาก esburiram.com

ข่าวแนะนำ