“จุรินทร์”ลุยพังงาเดินหน้าประกันรายได้-หนุนท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้

“จุรินทร์”ลุยพังงาเดินหน้าประกันรายได้-หนุนท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้

 

จุรินทร์ มีประชาชนและนักเรียนมารอรับ นายจุรินทร์ เป็นจำนวนมาก ต่างดีใจที่ นายจุรินทร์ ลงพื้นที่มาพบได้พูดคุยอย่างเป็นกันเอง เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้บรรยากาศสุดคึกคักและได้มีเด็กนักเรียนที่มาให้กำลังใจพูดว่า “รักท่านจุรินทร์นะครับ สู้ๆครับ” ทราบชื่อ ด.ช.ปริญญา อุไร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้น นายจุรินทร์ ได้มอบดอกกุหลาบให้แทนคำขอบคุณ และบอกว่าดอกไม้ดอกนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ให้เก็บไว้

 

“จุรินทร์”แจ้งเกษตรกรเช็กประกันรายได้ข้าวงวด 10 เงินเข้ากระเป๋า 21 ธ.ค. นี้

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 10 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10-16 ธ.ค. 65 ดังนี้

ประกันรายได้ข้าวงวด 10 เงินเข้ากระเป๋า 21 ธ.ค.นี้

 

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 13,924.10 บาท

 

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,401.24 บาท

 

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,711.69 บาท

 

4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,503.11 บาท

 

5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,226.11 บาท

 

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 10 ดังนี้

 

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับเงินชดเชยตันละ 1,075.90 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 15,062.60 บาท

 

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับเงินชดเชยตันละ 598.76 บาท ชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,580.16 บาท

 

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้รับเงินชดเชยตันละ 288.31 บาท ชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,207.75 บาท

 

4) ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินชดเชยตันละ 496.89 บาท ชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,906.70 บาท

 

5) ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท

 

 

ทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 21 ธ.ค.2565 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 66,327 ครัวเรือน

“จุรินทร์” แจ้งข่าวดี “ชาวนา” เงินประกันรายได้ข้าว เข้ากระเป๋า 21 ธ.ค.

 

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่ 10 ดังนี้

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับเงินชดเชยตันละ 1,075.90 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 15,062.60 บาท

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับเงินชดเชยตันละ 598.76 บาท ชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,580.16 บาท

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้รับเงินชดเชยตันละ 288.31 บาท ชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,207.75 บาท

4) ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินชดเชยตันละ 496.89 บาท ชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,906.70 บาท

5) ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท

“จุรินทร์” แจ้งข่าวดี “ชาวนา” เงินประกันรายได้ข้าว เข้ากระเป๋า 21 ธ.ค.

แจ้งข่าวดี “ชาวนา” เงินประกันรายได้ข้าว

เกษตรเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ เป็นภาคการผลิตสำคัญที่ขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศ ทำรายได้ให้เกษตรกรและประเทศ ไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ แปรรูปส่งออกขายนอกประเทศ ประเทศไทยเป็นพื้นฐานเกษตรซึ่งทิ้งไม่ได้และไม่มีวันทิ้ง พวกเรารวมทั้งชาวนาและผู้ปลูกข้าวเป็นฐานสำคัญราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65 ถ้าราคาตกก็ไม่ต้องกังวลเพราะรัฐบาลชุดนี้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในพืชเกษตร 5 ชนิด ถ้าราคาข้าวต่ำกว่าราคาประกัน จะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ทำให้มีรายได้ 2 ทางจากขายในตลาดและส่วนต่างจากรายได้ที่ประกัน ทำให้ชาวนาอยู่ได้ซึ่งเป็นนโยบายจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล ทำมา 3 ปีแล้วปีนี้ขึ้นปีที่ 4 ตนจะผลักดันนโยบายนี้ต่อไป ซึ่งตนสู้เพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชน”นายจุรินทร์ กล่าวจุรินทร์
จุรินทร์ เผย ถกจ่ายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว งวด 3 ในวงประชุม ครม.อังคารหน้า

‘จุรินทร์’แจ้งประกันรายได้ข้าวงวด 10 เก็บเกี่ยวช่วง 10-16 ธ.ค. นี้ ธ.ก.ส.โอนชดเชยภายใน 21 ธ.ค. ‘ข้าวเปลือกหอมมะลิ’ ได้รับเงินสูงสุดตันละ 1,075.90 บาท

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 10ราคาข้าว 2565 ที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10-16 ธ.ค. 65 ดังนี้

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 13,924.10 บาท
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  เกณฑ์กลางตันละ 13,401.24 บาท
3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,711.69 บาท
4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,503.11 บาท
5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,226.11 บาท

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายราคาข้าวเปลือกวันนี้2564ได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 10 ดังนี้

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับเงินชดเชยตันละ 1,075.90 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 15,062.60 บาท
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับเงินชดเชยตันละ 598.76 บาท ชดเชยสูง%Bจุรินทร์

ขอบคุณเครดิตจาก

https://www.pptvhd36.com/news

ข่าวแนนำ