ตรวจสอบ “ประกันรายได้เกษตรกร” 64/65 งวด 31 จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว”

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

เงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร”ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน ปี 2564/65 ธ.ก.ส. จ่ายเงินส่วนต่างเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 31 ได้กี่บาท ขณะที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ไม่ชดเชยเพราะราคาสูงกว่าเป้าหมายจากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” นั้น “เช็คเงินเกษตรกรกรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รายงานความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในwww.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุมเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าวเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 31) ดังนี้

 

เงินเยียวยาเกษตรกร

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews comเพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 31) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,915.28 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 12,020.61 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,485.02 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,639.84 บาทเงินเยียวยาเกษตรกร

เช็คเงินเกษตรกร

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร”www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 31 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,084.72 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 514.98 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 1,360.16 บาท

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

 1. เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกรเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยังเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
 3. ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobileตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65เงินเยียวยาเกษตรกร

ขอบคุณเครดิตจาก

bangkokbiznews.com

 

ข่าวแนะนำ