ประกันรายได้เกษตร” จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564

 

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 12

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ราคา ข้าวเช็คที่นี่! รายละเอียดครบ เงินช่วยเหลือเกษตรกร “ประกันรายได้เกษตร” ปีเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ 2565/66 จ่ายส่วนต่าง เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 12เช็คอัพเดท ต่อเนื่อง ตามที่รัฐบาลราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65 กระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกนโยบายให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 กรณีเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2565/66 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65 นัดโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนาโดยตรง มาตั้งแต่ 24 พ.ย. 2565 นั้น ล่าสุดกรมการค้าภายใน เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง “ประกันราคาข้าว” มาถึง งวดที่ 12 แล้ว

 

ล่าสุด วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าวันนี้ทางคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์ราคาข้าว 2565กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าวราคาข้าว 2565 ” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 ครั้งที่ 24/2565 (งวดที่ 12 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่24-30 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ  1.002.99 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 547.71บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 25.48  บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ  250.10บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว      ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 12

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อราคาข้าวเปลือกวันนี้2564ใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564และสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า4.689 ล้านครัวเรือน  กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วันและจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.66

ตารางเงินประกันไรายได้ข้าว ธ.ก.ส. งวด 10

ราคาข้าว 2565

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ราคาข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในช่วงที่ข้าวประดังออกสู่ตลาดมากราคาข้าวหอมมะลิ และจากกระทบให้ราคาข้าวในตลาดราคาตก มี 3 มาตรการประกอบด้วย

1.ให้เกษตรกรชะลอการขาย ตั้งเป้าหมาย 2.5 ล้านตัน จะช่วยชดเชยตันละ 1,500 บาท

2.สำหรับสถาบันเกษตรกรที่ชะลอขายข้าวจะช่วยดอกเบี้ย ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้ 3 % ตั้งเป้า 1 ล้านตัน 3.ช่วยราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564โรงสีที่เก็บข้าวไว้ไม่ปล่อยออกสู่ตลาด จะช่วยดอก 3 %  เป้าหมาย 4 ล้านตัน รวมวงเงิน 7,107 ล้านบาท

3.เห็นชอบให้ดำเนินการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าว หรือที่เรียกว่า ไร่ละ 1,000 รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว วงเงิน 55,364 ล้านบาท รวม 3ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 โครงการนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น 150,127 ล้านบาทราคา ข้าว

 

ขอบคุณเครดิตจาก

www.thansettakij.com

ข่าวแนะนำ