นายกฯสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร-ดูแลคนว่างงาน

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินเกษตรกร เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

เงินเยียวยาเกษตรกรนายกฯ กำชับเร่งเยียวยาเกษตรกรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครบทุกพื้นที่ให้เร็วที่สุดเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร พร้อมมอบ ก.แรงงาน-ก.ท่องเที่ยวฯ ดึงคนว่างงานพัฒนาฝีมือ ป้อนธุรกิจภาคท่องเที่ยวที่ขาดแคลนคนทำงานเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุลตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 ได้รับทราบรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงาน ว่าใน ไตรมาสที่ 3/65 (ก.ค.-ก.ย. 65) ทั่วประเทศมีการการจ้างงานรวม 39.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การว่างงานก็ปรับตัวดีขึ้น มีจำนวนผู้ว่างงาน 4.9 แสนคนเช็คเงินเกษตรกร คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.23

เงินเยียวยาเกษตรกร 

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม แม้การจ้างงานทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน ซึ่งครอบคลุมภาคการผลิตและบริการ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และแนวโน้มแรงงงานมีรายได้ดีขึ้นตามการมีงานทำ แต่ก็มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรี เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews comได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน เร่งรัดดำเนินการต่อไปคือ การเร่งช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำท่วมเสียหายให้ครบถ้วนทุกจังหวัดโดยเร็ว จากปัจจุบันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และขณะนี้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้วประมาณ 30 จังหวัด จากทั้งหมด 65 จังหวัด

“นายกรัฐมนตรี ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเยียวยาผลกระทบจากอุทกภัยตามที่กฎหมายกำหนดให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด เช็คเงินเกษตรกรให้มีเงินอีกส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการไปแล้วอย่างประกันรายเช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com ได้ผู้ปลูกข้าว ที่มีส่วนช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท และเงินส่วนต่างของราคาข้าว ที่ท่านนายกฯ กำชับในส่วนนี้ ก็เนื่องด้วยห่วงใยกลุ่มผู้ที่มีความยากจนที่มีความสามารถในการรองรับภัยพิบัติน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

 

เงินเยียวยาเกษตรกร

เช็คเงินเกษตรกร

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังได้มีข้อสั่งการเพื่อดูแลกลุ่มผู้ว่างงานโดยให้กระทรวงแรงงานตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันพิจารณาแนวทางที่จะดึงผู้ว่างงานเข้ามาอบรมและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพwww.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantipเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยว ที่ขณะนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีความต้องการแรงงานสูง เนื่องจากเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65ภาคการท่องเที่ยวเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรได้ขยายตัวตามการกลับมาของนักท่องเที่ยว โดยในไตรมาสที่ 3/65 ในภาคโรงแรมและภัตตาคาร ที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 และจากผลสำรวจของสมาคมโรงแรมไทยเดือน ก.ย. 65 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร้อยละ 77 ยังขาดแคลนแรงงานเงินเยียวยาเกษตรกร

ขอบคุณเครดิตจาก

dailynews.co.th

ข่าวแนะนำ