ราคา ข้าว “ชัชวาล” ไทยสร้างไทย จี้ “รัฐบาล” ดันราคาข้าว 15 บ.ต่อ กก. ให้ชาวนาอยู่ได้

ราคา ข้าว เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

 

หญิงหน่อย" อ้อนชาวร้อยเอ็ด ขอเป็นพรรคของคนอีสาน ลั่นทำภารกิจ 3 ปี ให้หายจน | NATIONTV | LINE TODAY

 

ราคา ข้าวนายชัชวาล แพทยาไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด พรรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้หลังจากราคาที่พี่น้องชาวนานำไปขายโรงสีหรือนายทุน ตั้งไว้ที่กิโลกรัมละ 10 บาท ไม่เกิน 11 บาท และเมื่อขายจริง จะขายได้เพียงราคากิโลกรัมละ 8-9 บาทเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากต้นทุนการผลิตทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว หรือกระทั่งราคาน้ำมัน ทำให้พี่น้องประชาชนมีภาระเพิ่มขึ้นมากกว่า1,000บาทต่อไร่ ผลักราคาต้นทุนสูงขึ้นไปถึง 4,700 บาทถึง 4,900 บาทต่อไร่ เมื่อชาวนาได้ผลผลิตไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายและความไม่คุ้มทุน

 

สุดารัตน์"ประกาศปักธง"ไทยสร้างไทย"เป็นพรรคของชาวอีสาน มั่นใจ 3 ปีหายจน หมดหนี้ | Khaosod | LINE TODAY

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

นายชัชวาล กล่าวว่า แม้ภาครัฐจะมีมาตรการให้ชะลอการขายเพื่อราคาที่ดีนั้นราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 แต่ในทางปฏิบัติชาวนาไม่สามารถรอได้เนื่องจาก การทำนามีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สิน จากการกู้ยืมเพื่อมาทำนา ดังนั้น เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จำใจต้องขายเพื่อเร่งนำเงินไปใช้หนี้ ส่วนการประกันราคาที่ไร่ละ 1,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น แม้จะเยียวยาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกทิศถูกทาง ซึ่งชาวบ้านไม่ได้ต้องการมาตรการในลักษณะเช่นนี้ แต่ชาวนาขอภาครัฐ ปรับกลไกตลาด ทำให้ข้าวมีราคาดีพอ ที่พี่น้องจะสามารถอยู่ได้ คือกิโลกรัมละ 15 บาทได้หรือไม่ เพราะจะเป็นราคาที่พี่น้องอยู่ได้อย่างมั่นคง และไม่ขาดทุน หรือต้องแบกรับภาระหนี้สินเหมือนหลายปีที่ผ่านมา

 

ชัชวาล" ไทยสร้างไทย จี้ "รัฐบาล" ดันราคาข้าว 15 บ.ต่อ กก. ให้ชาวนาอยู่ได้

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

“สถานการณ์ตอนนี้ ไม่ต่างจากปีก่อนๆ ชาวบ้านพูดว่าคือเก่า ไม่มีอะไรดีขึ้น ราคาข้าว 2565ชาวนาก็จนคือเก่าหนักเหมือนเดิม ทั้งที่คาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ว่าราคาข้าวจะดี ราคาข้าวหอมมะลิ เพราะระบายข้าวในคลังออกแล้วแต่ในท้ายที่สุดชะตากรรมก็ต้องมาเจอ ราคาข้าวที่ตกต่ำเช่นเดิม” นายชัชวาล กล่าว นายชัชวาล กล่าวว่า เรียกร้องให้รัฐต้องมองถึงการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อบริหารประเทศมาแล้วถึง 8 ปีแต่กลับไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐบาลควรจะวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ตั้งแต่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในช่วงต้น

 

ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลแก้ภัยแล้งอีสาน ยันในพื้นที่ต้องการจัดการน้ำยั่งยืน ไม่ใช่เงินเยียวยา - มติชนสุดสัปดาห์

ราคาข้าว 2565

กำหนดการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวประจำปี 2565กรณีเงินเข้าบัญชีแล้ว ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565สามารถถอนเงินได้ทุกตู้ทุกธนาคาร 2.หากท่านไม่มี ATM สามารถถอนหน้าเคาน์เตอร์สาขาตามวันและเวลาที่แจ้งมาเนื่องจากจะมีลูกค้ามาติดต่อถอนเงินจำนวนมาก ขออภัยในความไม่สะดวก 3. กรณีลูกค้ายังไม่มีความประสงค์จะใช้เงิน สามารถมาเบิกถอนเงินได้ในภายหลัง จากที่รัฐบาล ได้เห็นชอบผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้อนุมัติโครงการเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) โอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  ตามกรอบวงเงิน 81,265.91 ล้านบาท จาก มติคณะรัฐมนตรี

 

ราคา ข้าว เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 ราคาข้าว 2565 ราคาข้าวหอมมะลิ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 ราคาข้าวสาร 1 กก ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

ราคาข้าวหอมมะลิ

 สามารถเช็คสถานะโอนเงิน ผ่านลิงค์ ตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุด  ราคาข้าวสาร 1 กกกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาส่วนต่างมาถึง งวดที่ 8 แล้ว นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 8)  เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 65 ข้าวเปลือกหอมมะลิ   ชดเชยตันละ  806.94  บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ชดเชยตันละ  566.55  บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ  369.64  บาท ข้าวเปลือกเจ้า 

 

ชัชวาล" ไทยสร้างไทย จี้ "รัฐบาล" ดันราคาข้าว 15 บ.ต่อ กก. ให้ชาวนาอยู่ได้

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

ข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงกว่าเป้าหมาย นายธีร์วริศ กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่ 7 – 8 แล้ว พบว่า ราคาข้าวเปลือกทุกชนิด ปรับตัวสูงขึ้น ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ปรับตัวลดลง วิธีตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้ข้าว 2565/66  เข้าไปทีเว็บ https://chongkho.inbaac.com ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.ส. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่าท่านจะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าเลขที่บัญชีไหน พร้อมวันที่โอน สาขา ธ.ก.ส. และสถานะการโอน สำเร็จ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ สมาคมโรงสีข้าวไทย ประกาศราคา รับซื้อ ข้าวเปลือก ข้าว สาร ผ่าน เฟซบุ๊ค Thai Rice Mill Association ราคาข้าวประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565ราคา ข้าว

ขอบคุณเครดิต www.bangkokbiznews.com

 

ข่าวนำแนะ