ราคา ข้าว เตือนภัยนักช้อปก่อนหิ้วผลไม้สดเข้าประเทศไทย ต้องรู้!

ราคา ข้าว   เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้   ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565   ราคาข้าว 2565   ราคาข้าวหอมมะลิ   ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565   ราคาข้าวสาร 1 กก   ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

 

 

ราคา ข้าว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เตือนภัยสายนักช้อปซื้อของฝาก เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ เลี่ยงซื้อผลไม้สด อย่าหลงเชื่อไกด์แนะนำ ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ ชี้นำเข้าประเทศไทย ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทาง สกัดโรคพืช-แมลง เข้าประเทศ  นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า ขณะนี้เป็นฤดูท่องเที่ยว  พบว่า ประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลี ญี่ปุ่น นิยมซื้อสินค้าผลไม้สด (พลับ องุ่น) เข้าประเทศ เป็นจำนวนมากกรมวิชาการเกษตร จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  ให้ทราบว่า การนำเข้าผลไม้สดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่สำแดงใบรับรองสุขอนามัยพืชผ่านเข้าประเทศไทยในทุกช่องทางเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 (2) มาตรา 10 มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

 

ราคา ข้าว

 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ดังนั้นขอแจ้งเตือนให้ประชาชนระวังในการกระทำดังกล่าวที่อาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่มีเจตนากระทำผิด ซึ่งหากตรวจพบเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งจำ ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  และปรับรวมถึงยึดสินค้าเพื่อนำไปทำลายตามกฎหมายกักพืช ทั้งนี้จะประสานกับทางการท่าอากาศยานให้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบทั่วกัน

 

ราคาข้าว 2565

ขณะนี้เป็นฤดูท่องเที่ยวพบว่า ประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลี ญี่ปุ่น นิยมซื้อสินค้าผลไม้สด (พลับ องุ่น) เข้าประเทศ เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีใบรับรองสุขขอนามัยพืชจากประเทศต้นทาง ราคาข้าว 2565 และไม่มีใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งปัจจุบันด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจยึดจากนักท่องเที่ยวที่อาคารผู้โดยสารได้ต่อเนื่อง  ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนและปล่อยตัว แต่ต้องยึดสิ่งของไว้”

 

ราคา ข้าว

 

ราคาข้าวหอมมะลิ

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า จากการสอบถามพบว่าซื้อตามคำแนะนำของไกด์นำเที่ยว ราคาข้าวหอมมะลิ จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังไม่กระทำการดังกล่าวเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับสินค้ากลุ่มนี้  เนื่องจากการนำเข้าจะต้องมีการแจ้งนำเข้าเพื่อออกหนังสืออนุญาตตามกฎหมาย  ตามพรบ.กักพืช เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงในประเทศ ทั้งนี้กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 21 จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวทิพวรรณ เกิดศิริ หัวหน้าด่านฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ พร้อมติดตามการดำเนินงานการนำเข้าสินค้าผลไม้สดผ่านช่องทางอาคารผู้โดยสาร จากการปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับศุลกากร ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้โดยสาร ที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ผ่านทางบริษัทนำเที่ยว ได้นำสินค้าผลไม้สด (พลับ องุ่น) เข้าประเทศ เป็นจำนวนมาก

 

ราคา ข้าว

 

ราคาข้าวสาร 1 กก

โดยไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทาง ราคาข้าวสาร 1 กก และไม่มีใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้าม  ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 (2) มาตรา 10 การนำเข้าผลไม้สดที่จัดเป็นสิ่งต้องห้ามต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจาก ประเทศต้นทาง ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้าและต้องแจ้งนำเข้ากับด่านตรวจพืช ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565 เพื่อ ออกหนังสืออนุญาตฯให้นำสินค้าออกจากด่านตรวจพืช ราคา ข้าว

 

 

ขอบคุณเครดิต  thansettakij.com

 

ข่าวแนะนำ