ราคา ข้าว ’พาณิชย์’ มั่นใจราคาข้าวสูงกว่าปีก่อน 43%

ราคา ข้าว เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

 

เอกชน ชี้วิกฤตข้าวไทยปี"62 ผลผลิตนาปีหด-ส่งออกเดี้ยง

 

ราคา ข้าขอเรียนชี้แจงว่า ราคาประกันรายได้กำหนดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไว้ที่ตันละ 15,000 บาท เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ซึ่งเป็นมาตรฐานความชื้นไม่เกิน 15% หรือข้าวแห้ง ดังนั้น การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จึงต้องกำหนดราคาเป็นข้าวแห้งด้วยเช่นกัน โดยการพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของคณะอนุกรรมการ จะประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมชาวนา 3 สมาคม สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565 ใช้ราคาเฉลี่ยการรับซื้อที่แหล่งผลิตสำคัญจากการสำรวจของกรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นราคาย้อนหลัง 7 วันทำการ ซึ่งจะสะท้อนราคาตลาดในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวในแต่ละงวดมากที่สุด

 

ชาวนาได้เฮ! เตรียมรับเงินส่วนต่างประกันรายได้ งวดที่ 30

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

กรณีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่ 7 ข้าวแห้ง ราคาตันละ 14,110 บาท เมื่อเกษตรกรนำข้าวเปลือกเกี่ยวสดมาจำหน่าย ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565จะมีน้ำหนักน้ำเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 225 กก. ซึ่งจะทำให้ข้าวเปลือก 1 ตัน (1,000 กก.) เมื่อตากหรืออบเป็นข้าวแห้งแล้ว จะมีน้ำหนักลดลงเหลือ 775 กก. หรือเป็นราคาข้าวสดที่ราคาตันละประมาณ 10,935.25 บาท (14.11 บาท/กก. x 775 กก.) โดยข้าวที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย แต่ละราย จะขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวเปลือกที่เกษตรกรผลิตได้ นอกจากนี้ สถานการณ์ส่งออกในปีนี้ปรับตัวดีขึ้น โดยขณะนี้ส่งออกได้แล้วกว่า 6 ล้านตัน คาดว่าสิ้นปีจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% อยู่ที่ตันละ 14,400 – 15,000 บาท สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาตันละประมาณ 4,400 บาท ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 43%

 

ชาวนาได้เฮ! เตรียมรับเงินส่วนต่างประกันรายได้ งวดที่ 30

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ด้านนายอิศเรศ วานิชานนท์ รองเลขาธิการ สมาคมโรงสีข้าวไทย และเป็นเจ้าของโรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด จังหวัดมหาสารคาม ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิ เก็บเกี่ยวไปแล้ว 90% โดยออกมากในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ราคาข้าว 2565หรือช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวในงวดที่ 7 ซึ่งราคารับซื้อข้าวเปลือกเกี่ยวสดของโรงสีในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ราคาประมาณตันละ 10,800 – 11,200 บาท และขณะนี้ราคาเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นเฉลี่ยตันละ 11,500 บาท หรือคิดเป็นข้าวแห้งที่ตันละประมาณ 14,200 – 14,400 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวเปลือกของเกษตรกร โดยในปีนี้ภาพรวมถือว่าข้าวเปลือกหอมมะลิมีคุณภาพที่ดี และมีราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีราคาข้าวสดอยู่ที่ตันละประมาณ 8,000 – 8,500 บาท จากผลกระทบด้านการส่งออกจากปัญหาโควิด – 19 และด้านการขนส่ง ทั้งนี้หากพบเห็นการซื้อขายข้าวเปลือกโดยมีการหักความชื้นและสิ่งเจือปนอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

 

ชาวนาสระแก้วท้อใจ เผยโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกไม่เกิน กก.ละ 7 บาท วอนรัฐบาลช่วยพยุงราคา

ราคาข้าว 2565

“เทคโนโลยีและนวัตกรรม” จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสินค้าเกษตรไทยอย่างไร

การใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรเรียกได้ว่าเป็นอนาคตและเป็นนโยบายสำคัญข้อหนึ่งของ รนม.และ รมว.พณ ในวิสัยทัศน์ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ได้เน้นย้ำให้เกิดการจัดทำ single big data และ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อให้การเกษตรไทย กลายเป็นการเกษตรทันสมัย ราคาข้าวหอมมะลิเมื่อใช้เทคโนโลยีทั้งสองเพื่อผลิตให้แม่นยามากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง โดยการใช้ทรัพยากรการผลิตที่น้อยลง เช่น น้า ปุ๋ย ยา ในขณะที่ผลผลิตก็เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนต่ำแต่ขายได้กาไรมาก และได้มาตรฐานสาหรับส่งออกไปยังทุกตลาดของโลก อีกทั้งยังเดินหน้าสร้างแพล็ตฟอร์มกลาง ซึ่งดาเนินการสร้างแพลตฟอร์มกลางในรูปแบบแบบ B2B (Business-to-Business) เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มกิจกรรมจากการซื้อขายปริมาณมากในแต่ละครั้ง โดยเข้าถึงได้บนหน้าเฉพาะ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” บนเว็บไซต์ moc.go.th

 

ชาวนาสระแก้ว วอน คสช. แก้ปัญหาโรงสีกดราคาข้าวไทย

ราคาข้าวหอมมะลิ

ตัวอย่างผลการดำเนินการของแพล็ตฟอร์มกลาง เช่น การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ของสหกรณ์และผู้ซื้อจากต่ำงประเทศระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 โดยมี 9 สหกรณ์ และ มีผู้นำเข้าจำนวน 22 ราย จาก 9 ประเทศ รวม 59 คู่เจรจา ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565ผลคือสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายคาดการณ์ในระยะเวลา 1 ปี 79.46 ล้านบาท หรือ 2,410,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจสูงสุด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวอินทรีย์ นมอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์เนื้อวัวแปรรูป เป็นต้น การดำเนินการของ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด นี้มุ่งเน้นให้ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะต้องสามารถคาดการณ์ หรือ forecast ผลผลิตล่วงหน้าของไทยเองและของประเทศอื่นได้ เพื่อที่จะเข้าใจว่าการผลิตของไทยสอดคล้องกับตลาดขนาดไหน เมื่อเข้าใจแล้วจะสามารถกาหนดราคาและบริหารจัดการการเข้าตลาดได้ง่ายขึ้น และเมื่อเกิดความแม่นยำแล้วจะทำให้ลดการสูญเสียในการผลิตลง และลดต้นทุนการผลิตด้วย

 

ชาวนาทับคล้อเร่งรัฐจ่ายประกันราคาข้าว เผยโรงสี-ท่าข้าวกดราคาหอมมะลิต่ำต่อเนื่อง

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตร ราคาข้าวสาร 1 กกโดยที่ไทยต้องผลิตสินค้าเทคโนโลยี กลางน้ำและปลายน้ำด้วย ไม่ใช่แค่ผลิตต้นน้ำ อาทิเช่น ยางต้องผลิตยางรถยนต์เอง มันสำปะหลังต้องผลิตพลาสติกได้ และสาหรับสินค้าที่สร้างปลายน้าได้ยาก อาทิ ข้าว ไทยควรผลักตัวเองไปเป็น trader ของโลก ดังเช่นที่สิงค์โปร์ทำอยู่ นอกจากนี้ ต่อจากนี้ไปการใช้เทคโนโลยีภาคเกษตร เป็นเรื่องของ การทำเกษตรกรรมให้ยั่งยืน มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการใช้กำลังแรงงาน นาเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ราคา ข้า

เครดิต www.bangkokbiznews.com

 

ข่าวแนะนำ