ราคา ข้าว “พาณิชย์” ไฟเขียวส่วนต่างราคาข้าวงวด 8 แต่ละชนิดชดเชยเท่าไหร่เช็กเลย

ราคา ข้าว เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

 

เช็กเงินประกันราคาข้าว งวดที่ 8 จ่ายส่วนต่างเท่าไร โอนเข้าบัญชีวันไหน

 

ราคา ข้าวนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 8 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 จำนวน 5 ชนิด โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่าง ดังนี้

 

เช็กเงินประกันราคาข้าว งวดที่ 8 จ่ายส่วนต่างเท่าไร โอนเข้าบัญชีวันไหน

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 14,193.06 บาท ชดเชยตันละ 806.94 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 11,297.16 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,433.45 บาท ชดเชยตันละ 566.55 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,064.80 บาท

3. ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,630.36 บาท ชดเชยตันละ 369.64 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,241.00 บาท

4. ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,469.04 บาท ชดเชยตันละ 530.96 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,928.80 บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,112.38 บาท ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2565 นี้

 

เริ่มวันนี้! ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ล็อตแรก 8.7 แสนคน

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

สำหรับสถานการณ์ซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงนี้ ราคามีแนวโน้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากส่งออกในปีนี้ปรับตัวดีขึ้น ราคาข้าว 2565 โดยขณะนี้ส่งออกได้แล้วกว่า   6 ล้านตัน คาดว่าสิ้นปีจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 7.5 ล้านตันส่วนการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ณ วันที่ 30 พ.ย. 65 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1-7 สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 25 พ.ย. 2565 จำนวน 4.287 ล้านครัวเรือน กว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด

 

เพิ่มเงินประกันรายได้และปล่อยสินเชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว - Farm Channel Thailand

ราคาข้าว 2565

ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ฯ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล หรือเป็นกรณีที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ราคาข้าวหอมมะลิจึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงิน ไปติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตร กรได้ต่อไป สำหรับการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก กรมการค้าภายใน จะเพิ่มความเข้มงวดและการตรวจสอบทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น

 

อำนาจตลาดของโรงสีและผลกระทบต่อชาวนา | PIER

ราคาข้าวหอมมะลิ

ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กำหนดการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวประจำปี 2565กรณีเงินเข้าบัญชีแล้ว สามารถถอนเงินได้ทุกตู้ทุกธนาคาร 2.หากท่านไม่มี ATM สามารถถอนหน้าเคาน์เตอร์สาขาตามวันและเวลาที่แจ้งมาเนื่องจากจะมีลูกค้ามาติดต่อถอนเงินจำนวนมาก ขออภัยในความไม่สะดวก 3. กรณีลูกค้ายังไม่มีความประสงค์จะใช้เงิน สามารถมาเบิกถอนเงินได้ในภายหลัง

 

ธ.ก.ส.แจงโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดแรกไม่

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

จากที่รัฐบาล ได้เห็นชอบผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้อนุมัติโครงการเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) โอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  ตามกรอบวงเงิน 81,265.91 ล้านบาท  ราคาข้าวสาร 1 กกจาก มติคณะรัฐมนตรี โอนเงิน ต่อเนื่อง สามารถเช็คสถานะโอนเงิน ผ่านลิงค์ ตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุด กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาส่วนต่างมาถึง งวดที่ 8 แล้ว นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 8)  เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 65 ข้าวเปลือกหอมมะลิ   ชดเชยตันละ  806.94  บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ชดเชยตันละ  566.55  บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ  369.64  บาท ข้าวเปลือกเจ้าราคา ข้าว

เครดิต www.nationtv.tv

 

ข่าวนำแนะ