ราคา ข้าว “เช็คเงินประกันข้าว 65/66” ธ.ก.ส. โอนเข้า 6 งวดรวด วันไหนบ้าง เช็คที่นี่

ราคา ข้าว เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้า  เปลือกเหนียววันนี้2565  ราคาข้าวสาร ขายปลีก วันนี้

ธ.ก.ส. แจง ดึงเงินกลับจากชาวนาใต้ ในโครงประกันรายได้ ย้ำเพื่อตรวจสอบเท่านั้น

 

 ราคา ข้าว   “เช็คเงินประกันข้าว 65/66” ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 “ประกันรายได้ข้าว ปี 4” วงเงิน 81,200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ก้อน ก้อนแรกเงินส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท ก้อนที่สอง มาตรการคู่ขนาน วงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท และอีกก้อนคือ เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ประมาณ 55,000 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ข้าว 65/66 จำนวน 6 งวด จาก 33 งวด ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ในโครงการฯ ยังคงหลักการเช่นเดิมและหลังจากประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ภายใน 3 วันทำการ โดยงวดที่ 1-งวดที่ 6 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินได้ในวันที่ 24 พ.ย.นี้ ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมข่าวของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อัพเดตเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

สำหรับในงวดที่ 7 – งวดที่ 33 จะประกาศทุก 7 วัน ขอให้เกษตรกรติดตามการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน คลิกที่นี่ วิทยุชุมชน หรือเสียงตามสายราคาเกณฑ์อ้างอิงประจำวันที่ 21 พ.ย.2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ประกันราคาข้าว ราคาข้าว 2565 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ราคาข้าวหอมมะลิ

สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash ชำระดีมีวงเงิน ให้ยืมสูงสุด 50,000 บาท – verifound.com

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

งวดที่ 1 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,583.20 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 416.80 บาท ได้รับเงินสูงสุด 12,504 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 453,887 ครัวเรือนข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,140.10 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 859.90 บาทได้รับเงินสูงสุด 13,758.40 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 50,443 ครัวเรือน งวดที่ 2 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 15-21 ต.ค. 2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,401.02 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,514.52 บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,357.06 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,555.32 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 444.68 บาท ได้รับเงินสูงสุด 13,340.40 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 49,175 ครัวเรือนข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,606.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 393.53 บาท ได้รับเงินสูงสุด 6,296.48 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 57,620 ครัวเรือนราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

ธ.ก.ส. แจง พนักงานสำนักงานใหญ่ติดเชื้อโควิด ไม่เกี่ยวส่วนให้บริการลูกค้า

ราคาข้าว 2565

งวดที่ 3 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 22-28 ต.ค. 2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,450.84 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,518.91 บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,304.50 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,551.88 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 448.12 บาท ได้รับเงินสูงสุด 13,443.60 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 30,138 ครัวเรือนข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,719.40 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 280.60 บาท ได้รับเงินสูงสุด 4,489.60 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 36,047 ครัวเรือนงวดที่ 4 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 29 ต.ค.-4 พ.ย. 2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,385.04 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,001.46 บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,143.90 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,532.63 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 467.37 บาท ได้รับเงินสูงสุด 14,021.10 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 50,472 ครัวเรือนข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,982.94 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 17.06 บาท ได้รับเงินสูงสุด 272.96 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 120,666 ครัวเรือนราคาข้าวสาร 1 กก

ธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมโอน เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 10 ล้านราย

ราคาข้าวหอมมะลิ

งวดที่ 5 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 5-11 พ.ย. 2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,009.64 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,197.71 บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,225.53 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,874.04 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 125.96 บาท ได้รับเงินสูงสุด 3,149 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 6,268 ครัวเรือนข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,467.85 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 532.15 บาท ได้รับเงินสูงสุด 15,964.50 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 53,964 ครัวเรือนงวดที่ 6 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 12-18 พ.ย. 2565ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,140.32 บาทต่อตันข้าวเหนียว ราคา 12,188.36 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,603.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 396.53 บาท ได้รับเงินสูงสุด 5,551.42 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 856,336 ครัวเรือนข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,556.81 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 433.19 บาท ได้รับเงินสูงสุด 10,829.75 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 5,149 ครัวเรือนข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,370.09 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 629.91 บาท ได้รับเงินสูงสุด 18,897.30 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 47,176 ครัวเรือนราคาข้า

www.baac.or.th ธ.ก.ส. แจ้งผลการลงทะเบียนสินเชื่อกว่า 970,000 ราย

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

ไทม์ไลน์โอนเงินประกันรายได้ข้าว 65/66งวดแรก (ย้อนหลัง 15 ต.ค. 2565) โอนวันที่ 22 พ.ย. 2565งวดที่ 2 คาดโอนวันที่ 29 พ.ย. 2565งวดที่ 3 คาดโอนวันที่ 6 ธ.ค. 2565งวดที่ 4 คาดโอนวันที่ 13 ธ.ค. 2565โอนงวดต่อไปจนครบ 33 งวดสามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com คลิกที่นี่ได้ตลอด 24 ชั่วโมงกรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ค “เงินเยียวยาเกษตรกร” หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี เปลือกเหนียววันนี้2565 จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองทั้งนี้ การเช็คเงินประกันรายได้ข้าว หากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่า ราคาข้าวสาร ขายปลีก วันนี้”ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ)”  ราคา ข้าว 

 

เครติด komchadluek

 

ข่าวแนนำ