ราคา ข้าว ตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกร จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 22

 ราคา ข้าว  เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

ตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกร จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 22

ราคา ข้าว จากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” ซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือชาวนาไปแล้วนั้น”กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ติดตามความคืบหน้าเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการมาถึง งวดที่ 22 แล้วล่าสุด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ “ประกันราย ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

เช็คเลยเงินเข้าวันนี้! ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 22) ดังนี้ราคาข้าว 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 • “ประกันรายได้เกษตรกร” จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 21
 • เช็คที่นี่! “ประกันรายได้เกษตรกร” จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 20

ธ.ก.ส.โอนวันนี้ "เงินเยียวยา" ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 22) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 4-10 มีนาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ราคาข้าวหอมมะลิ

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,994.39 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,485.53 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,414.12 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,572.11 บาท

เงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาท ภาคเหนือ-อีสาน โอนวันนี้ (14 ธ.ค.)

ราคาข้าว 2565

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร”กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 22 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ดังนี้ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,005.61 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 514.47 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,585.88 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,427.89 บาท

ชาวนาเฮ เงินช่วยเหลือ รอบ 2 เตรียมจ่ายแล้ว

ราคาข้าวหอมมะลิ

ช่องทางตรวจสอบเงิน “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 22

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ (คลิก)  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับราคาข้าวสาร 1 กก

ธ.ก.ส.เร่งเกษตรกร 4 แสนราย แจ้งเลขบัญชีโอนเงิน "เยียวยาเกษตรกร"

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

 1. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคนราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565 โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 31 ต.ค. 2564 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2564 – 28 ก.พ. 2565  ราคา ข้าว

 

เครติด .bangkokbiznews

 

ข่าวแนนำ