‘อลงกรณ์’ เผยฟรุ้ทบอร์ดเสนอครม.เยียวยาเกษตรกรลำใย 64/65

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

เงินเยียวยาเกษตรก‘อลงกรณ์’ เผยโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี64/65 คืบหน้าเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร ฟรุ้ทบอร์ดเตรียมเสนอครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31ธ.ค.2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงินและสหกรณ์ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ้ทบอร์ด-Fruit Board) ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565ว่าตามที่ชาวสวนลำไยได้สอบถามถึงความคืบหน้า

โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565นั้น ขณะนี้รอเพียงคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยฟรุ้ทบอร์ดเสนอตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนบัดนี้ล่วงเลยมาเป็นเวลา4เดือน คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะเร่งเเช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com พิจารณาอนุมัติเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวสวนลำไยทั่วประเทศซึ่งประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19ในฤดูกาลผลิตปี2564/2565เพื่อให้ชาวสวนลำใยมีทุนไปปรับปรุงสวนเพื่อเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65เพิ่มผลผลิตทันต่อฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง

เงินเยียวยาเกษตรกร

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

ทั้งนี้ หลังจากฟรุ้ทบอร์ดเสนอโครงการต่อดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งไเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรด้ลงนามเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนผ่านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับกระทรวงเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงินเกษตรและสหกรณ์และได้ลงนามในหนังสือ

ถึงคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นการเร่งด่วนในโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565เช็คเงินเกษตรกร โดยมีเงื่อนไขกรอบแนวทางช่วยเหลือที่กำหนดไว้ ดังนี้ขนาดพื้นที่ปลูกรายละเช็คเงินเกษตรกร ไม่เกิน 25 ไร่ ในอัตรา 2,000 ต่อไร่ กรอบวงเงินทั้งหมด 3,821.54 ล้านบาท แยกการใช้เงินเป็น

เงินเยียวยาเกษตรกร

เช็คเงินเกษตรกร

1.) เงินทุนผ่าน ธกส. ดังนี้

(1) เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ จำนวน 3,821,537,038 บาท

(2) ค่าบริหารจัดการโครงการ สำหรับ ธกส.ครัวเรือนละ 7 บาท จำนวน 1,354,388 บาทและ (3) ค่าชดเชยต้นทุนให้ ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชนธกส. ร้อยละ 2.25 ของวงเงินเยียวยาที่ต้องจ่าย 83,842,650 บาท

และ 2.) ค่าบริหารจัดการโครงการของ กรมส่งเสริมการเกษตร 10,000,000 บาท

“สำหรับโครงการเยียวยาชาวสวนลำใยเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65ครั้งนี้ดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน ในอดีตด้วยเงื่อนไขและวิธีการเดียวกันโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนำเสนอตัวเลขข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วต่อฟรุ้ทบอร์ดและมีมติเห็นชอบเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามเมื่อต้นเดือนกันยายนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วรอเพียงคณะรัฐมนตรีอนุมัติเท่านั้น”เงินเยียวยาเกษตรก

ขอบคุณเครดิตจาก

posttoday.com

ข่าวแนะนำ