อัปเดตตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 11 ธ.ก.ส.โอนวันนี้ เช็กยัง

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

เงินเยียวยาเกษตรกรช็คที่นี่! รายละเอียดครบ เงินช่วยเหลือเกษตรกร “ประกันรายได้เกษตร” ปีเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ 2565/66 จ่ายส่วนต่าง เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 12เช็คอัพเดท ต่อเนื่อง ตามที่รัฐบาลราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65 กระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกนโยบายให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 กรณีเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2565/66 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เช็คเงินเกษตรกร นัดโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนาโดยตรง มาตั้งแต่ 24 พ.ย. 2565 นั้น ล่าสุดกรมการค้าภายใน เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง “ประกันราคาข้าว” มาถึง งวดที่ 12 แล้ว

เงินเยียวยาเกษตรกร

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ล่าสุด วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าวันนี้ทางคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์ราคาข้าว 2565กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว 2565 ” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 ครั้งที่ 24/2565 (งวดที่ 12 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่24-30 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ  1.002.99 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 547.71บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 25.48  บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ  250.10บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว      ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

เงินเยียวยาเกษตรกร

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อราคาข้าวเปลือกวันนี้2564ใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznewsการเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65และสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า4.689 ล้านครัวเรือน  กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วันและจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.66

เงินเยียวยาเกษตรกร

ราคาข้าว 2565

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ราคาข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในช่วงที่ข้าวประดังออกสู่ตลาดมาก ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน และจากกระทบให้ราคาข้าวในตลาดราคาตก มี 3 มาตรการประกอบด้วย

1.ให้เกษตรกรชะลอการขาย ตั้งเป้าหมาย 2.5 ล้านตัน จะช่วยชดเชยตันละ 1,500 บาท

2.สำหรับสถาบันเกษตรกรที่ชะลอขายข้าวจะช่วยดอกเบี้ย ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้ 3 % ตั้งเป้า 1 ล้านตัน 3.ช่วยราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564โรงสีที่เก็บข้าวไว้ไม่ปล่อยออกสู่ตลาด จะช่วยดอก 3 %  เป้าหมาย 4 ล้านตัน รวมวงเงิน 7,107 ล้านบาท

3.เห็นชอบให้ดำเนินการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าว หรือที่เรียกว่า ไร่ละ 1,000 รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว วงเงิน 55,364 ล้านบาท รวม 3ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 โครงการนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น 150,127 ล้านบาทเงินเยียวยาเกษตรกร

 

ขอบคุณเครดิตจาก

www.thansettakij.com

ข่าวแนะนำ