เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ธ.ก.ส. เริ่มโอนเข้าบัญชีวันนี้

นายอุดม ศรีสมทรง แถลงข่าวเงินประกันรายได้ข้าว

“ประกันรายได้ข้าว”งวด 10 ธ.ก.ส.โอนเข้ากระเป๋า 21 ธ.ค. นี้

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564  ราคาข้าวหอมมะลิ ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564

ราคา ข้าวเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ตันละกี่บาท โอนเข้าบัญชีวันไหน ? พาณิชย์เคาะแล้วเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ธ.ก.ส. จะโอนเข้าบัญชีภายในวันพุธที่ 21 ธ.ค. 2565 นี้ โดยจะไม่ได้ชดเชย ข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งราคาสูงกว่าประกันรายได้ที่ตันละ 12,226.11 บาท

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยถึงผลการพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 10

สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10-16 ธ.ค. 2565 จำนวน 5 ชนิด โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่าง ดังต่อไปนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 13,924.10 บาท ชดเชยตันละ 1,075.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,062.60 บาท

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,401.24 บาท ชดเชยตันละ 598.76 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,580.16 บาท

3. ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,711.69 บาท ชดเชยตันละ 288.31 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,207.75 บาท

4. ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,503.11 บาท ชดเชยตันละ 496.89 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,906.70 บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,226.11 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

หมายเหตุ – ข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ความชื้นไม่เกิน 15%

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกร ภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 21 ธ.ค. 2565 นี้

ตารางเงินประกันไรายได้ข้าว ธ.ก.ส. งวด 10

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในราคาข้าว 2565การรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ-สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัติ หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรที่ติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

สำหรับสถานการณ์ซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงนี้ ราคาโดยรวมมีแนวโน้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากส่งออกในปีนี้ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าสิ้นปีจะส่งออกได้ 7.8-7.9 ล้านตัน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7.5 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในฤดูกาลผลิตนี้จะยังคงอยู่ในระดับที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาเช่นนี้ต่อไป

อย่างไรก็ดี กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564 ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

 

“ประกันรายได้ข้าว”งวด 10 ธ.ก.ส.โอนเข้ากระเป๋า 21 ธ.ค. นี้

“จุรินทร์” แจ้งชาวนา ประกันรายได้ข้าว งวด 10 ธ.ก.ส. โอนเข้าเงินบัญชี 21 ธ.ค. นี้

วันที่ 18 ธ.ค. 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีราคาข้าวหอมมะลิ ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงิน “โครงการประกันรายได้ข้าว” สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 10 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10-16 ธ.ค. 2565 ดังนี้ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากทวีสิน งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565สภาพอากาศวันนี้ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้ ! เกือบทุกภาคอุณหภูมิลด 4-8 องศาฯ ใต้มรสุมเข้าเจอฝนถล่ม

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 13,924.10 บาท

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  เกณฑ์กลางตันละ 13,401.24 บาท

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,711.69 บาท

4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,503.11 บาท

5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,226.11 บาท

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 10 ดังนี้

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับเงินชดเชยตันละ 1,075.90 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 15,062.60 บาท

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับเงินชดเชยตันละ 598.76 บาท ชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,580.16 บาท

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้รับเงินชดเชยตันละ 288.31 บาท ชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,207.75 บาท

4) ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินชดเชยตันละ 496.89 บาท ชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,906.70 บาท

5) ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท

ทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 21 ธ.ค.2565 ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 66,327 ครัวเรือนเกษตรเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย เป็นภาคการผลิตสำคัญที่ขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศ ทำรายได้ให้เกษตรกรและประเทศ ไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ แปรรูปส่งออกขายนอกประเทศ ประเทศไทยเป็นพื้นฐานเกษตรซึ่งทิ้งไม่ได้และไม่มีวันทิ้ง พวกเรารวมทั้งชาวนาและผู้ปลูกข้าวเป็นฐานสำคัญ ถ้าราคาตกก็ไม่ต้องกังวลเพราะรัฐบาลชุดนี้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในพืชเกษตร 5 ชนิด ถ้าราคาข้าวต่ำกว่าราคาประกัน จะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564โดยตรง ทำให้มีรายได้ 2 ทางจากขายในตลาดและส่วนต่างจากรายได้ที่ประกัน ทำให้ชาวนาอยู่ได้ซึ่งเป็นนโยบายจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล ทำมา 3 ปีแล้วปีนี้ขึ้นปีที่ 4 ตนจะผลักดันนโยบายนี้ต่อไป ซึ่งตนสู้เพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชน”นายจุรินทร์ กล่าวราคา ข้าว

ขอบคุณเครดิตจาก

https://www.pptvhd36.com

ข่าวแนนำ