เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ธ.ก.ส.

ตารางเงินประกันไรายได้ข้าว ธ.ก.ส. งวด 10

“ประกันรายได้ข้าว”งวด 10 ธ.ก.ส.โอนเข้ากระเป๋า 21 ธ.ค. นี้

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564  ราคาข้าวหอมมะลิ ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564

ราคา ข้าวเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ตันละกี่บาท โอนเข้าบัญชีวันไหน ? พาณิชย์เคาะแล้วเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ธ.ก.ส. จะโอนเข้าบัญชีภายในวันพุธที่ 21 ธ.ค. 2565 นี้ โดยจะไม่ได้ชดเชย ข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งราคาสูงกว่าประกันรายได้ที่ตันละ 12,226.11 บาท

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยถึงผลการพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 10

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10-16 ธ.ค. 2565 จำนวน 5 ชนิด โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่าง ดังต่อไปนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 13,924.10 บาท ชดเชยตันละ 1,075.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,062.60 บาท

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,401.24 บาท ชดเชยตันละ 598.76 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,580.16 บาท

3. ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,711.69 บาท ชดเชยตันละ 288.31 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,207.75 บาท

4. ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,503.11 บาท ชดเชยตันละ 496.89 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,906.70 บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,226.11 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

หมายเหตุ – ข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ความชื้นไม่เกิน 15%

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกร ภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 21 ธ.ค. 2565 นี้

นายอุดม ศรีสมทรง แถลงข่าวเงินประกันรายได้ข้าว

ราคาข้าวหอมมะลิ

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในราคาข้าว 2565การรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ-สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัติ หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรที่ติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

สำหรับสถานการณ์ซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงนี้ ราคาโดยรวมมีแนวโน้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากส่งออกในปีนี้ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าสิ้นปีจะส่งออกได้ 7.8-7.9 ล้านตัน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7.5 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในฤดูกาลผลิตนี้จะยังคงอยู่ในระดับที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาเช่นนี้ต่อไป

อย่างไรก็ดี กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564 ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

 

“ประกันรายได้ข้าว”งวด 10 ธ.ก.ส.โอนเข้ากระเป๋า 21 ธ.ค. นี้