เช็คที่นี่! “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 11

เช็คที่นี่! "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 11

เช็คที่นี่! “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 11

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564 ราคาข้าวหอมมะลิ ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้

อัพเดท เงินประกันรายได้เกษตรกรตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ปี 2565/66 จ่ายส่วนต่างเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 11ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร”ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65 ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มาจนถึง ราคาข้าวหอมมะลิ  งวดที่ 10 และงวดที่ 1-9 (เพิ่มเติม) กำหนดโอนวันที่ 21 ธ.ค. 2565 ประกันรายได้เกษตรกร ที่ผ่านมา

ธีร์วริศ พรพันธวิศ ธีร์วริศ พรพันธวิศ

 

ล่าสุดนายธีร์วริศ พรพันธวิศ ราคาข้าว 2565นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ราคาข้าว 2565ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วันนี้ ( วันที่ 23 ธันวาคม 2565)  กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายราคาข้าวเปลือกวันนี้2564 ได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 11)คำนวณจากราคาข้าวชนิดต่าง ๆ ย้อนหลัง 7 วันทำการ (14 – 22 ธ.ค. 65)ความชื้นไม่เกิน 15%เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2565

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ  1,099.45 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 607.43 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 110.98  บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ  361.43บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว      ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

ประกันรายได้ข้าว งวด ที่ 11ประกันรายได้ข้าว งวด ที่ 11

 

นายธีร์วริศ กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่ 10 – 11 แล้ว พบว่า ราคาข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65 ปรับตัวลดลงสมาคมโรงสีข้าวไทย ประกาศราคาผ่านเฟซบุ๊ก Thai Rice Mill Association ราคาข้าวประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565

 

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
  3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย ราคาข้าวหอมมะลิ หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า4.689 ล้านครัวเรือน  กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน
    และจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.66

 

ด้าน กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์

 

เช็กด่วน ไร่ละ 1,000 ประกันรายได้ข้าว ปี 65/66 ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ โอนต่อเนื่อง
20 ธ.ค. 2565 เวลา 10:30 น. 1.2k

ตรวจสอบเช็กด่วน ประกันรายได้ข้าว 2565/66 เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ นัดโอนต่อเนื่อง อัพเดทที่นี่ ไม่ต้องกังวลถ้ายังไม่ได้เงิน จะแจ้งให้ทราบต่อเนื่อง

เช็คอัพเดท ต่อเนื่อง ตามที่รัฐบาล กระทรวงการคลังเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ราคาข้าวหอมมะลิ ออกนโยบายให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 กรณีเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2565/66 และราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ ราคาข้าวเปลือกวันนี้25641,000 บาท นัดโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนาโดยตรง มาตั้งแต่ 24 พ.ย. 2565 นั้นล่าสุด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อัพเดท แจ้งข้อมูลการโอนเงินแจ้งข้อมูลการโอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตฯ ปีการผลิต 2565/66 ครั้งที่ 3  โอนวันที่ 20 ธ.ค. 2565 #ไร่ละพันเงินประกันรายได้เกษตรกร

ขอบคุณเครดิตจาก

https://www.thansettakij.com

 

ข่าวแนนำ