เปิดขายบาทบอนด์ครั้งแรกในไทย กรุงศรี ดัน Hattha Bank เปิดขายบาทบอนด์ครั้งแรกในไทย

พันธบัตรรัฐบาลล่าสุด , พันธบัตรรัฐบาลเปิดขายเมื่อไหร่ , พันธบัตรรัฐบาล 2565 ล่าสุด , พันธบัตรออมทรัพย์ , พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย , ขายพันธบัตรรัฐบาล , พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข , พันธบัตรรัฐบาล ซื้อที่ไหน

เปิดขายบาทบอนด์ครั้งแรกในไทย  กรุงศรีอยุธยา ผนึก Hattha Bank บุกตลาดหุ้นกู้เมืองไทย เปิดขายบาทบอนด์ 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี เพิ่มทางเลือกลงทุนตราสารหนี้ข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)หรือ BAY เปิดเผยว่า ธนาคาร กรุงศรีอยุธยาได้ร่วมมือกับ Hattha Bank สถาบันการเงินชั้นนำของเครือกรุงศรีในประเทศกัมพูชา พันธบัตรรัฐบาลล่าสุด เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาท (บาทบอนด์) มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2568 โดยถือเป็นผู้ออกหุ้นกู้จากประเทศกัมพูชารายแรกที่เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทย  

 

เปิดขายบาทบอนด์ครั้งแรกในไทย

 

พันธบัตรรัฐบาลเปิดขายเมื่อไหร่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับนักลงทุนในการลงทุนตราสารหนี้ข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของกรุงศรี พันธบัตรรัฐบาลเปิดขายเมื่อไหร่ ในการต่อยอดแผนกลยุทธ์ธุรกิจ GO ASEAN with krungsri และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการเงินในฐานะธนาคารแห่งภูมิภาคอาเซียนที่มีความพร้อมและได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

พันธบัตรรัฐบาล 2565 ล่าสุด

นายเซอิจิโระกล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก อีกทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศ พันธบัตรรัฐบาล 2565 ล่าสุด  และอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกที่สูงเป็นประวัติการณ์ กรุงศรี และ Hattha Bank ได้ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดในอาเซียนว่ายังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีความต้องการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำ จึงนำไปสู่การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทครั้งแรกของ Hattha Bank ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ประเทศไทย 

 

เปิดขายบาทบอนด์ครั้งแรกในไทย

 

พันธบัตรออมทรัพย์

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) ซึ่งเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางการเงินในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (ASEAN +3)  พันธบัตรออมทรัพย์ ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และสนับสนุนการออกตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่น (LCY)ของภูมิภาค ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างกลไกการเสริมสภาพคล่องทางการเงินระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง พันธบัตรรัฐบาลล่าสุด  พันธบัตรรัฐบาลเปิดขายเมื่อไหร่  พันธบัตรรัฐบาล 2565 ล่าสุด  พันธบัตรออมทรัพย์  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  ขายพันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข  พันธบัตรรัฐบาล ซื้อที่ไหน

 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

กรุงศรี มีแผนงานที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจการเงินในภูมิภาคอาเซียนให้แข็งแกร่ง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  เพื่อเพิ่มโอกาสและเปิดตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนได้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงร่วมกันกับเรา” เป็นการกู้เงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง.2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การกู้ยืมเงินเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพแห่งค่าเงินตราโดยวิธีออกพันธบัตร เป็นไปด้วยความเหมาะสม รวมทั้งเอื้อต่อการพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ยิ่งขึ้น

 

เปิดขายบาทบอนด์ครั้งแรกในไทย

 

ขายพันธบัตรรัฐบาล

ดังนั้น การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทของ Hattha Bank เป็นอีกก้าวย่างที่สำคัญของเราในฐานะธนาคารแห่งภูมิภาค ขายพันธบัตรรัฐบาล ที่ไม่เพียงเป็นแค่ทางเลือกใหม่ในตลาดให้แก่นักลงทุน แต่ยังเป็นความตั้งใจของกรุงศรีที่จะใช้เครือข่ายที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่มีมาวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทุน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนในด้านการรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและการคลังของภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย

 

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข

Hattha Bank นับเป็นสถาบันการเงินจากกัมพูชาแห่งแรกที่เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทให้แก่นักลงทุนสถาบัน พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB+” จากทริสเรทติ้ง ซึ่งมีการเสนอขายไปเมื่อเดือนตุลาคม 2565  พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ช่วงที่ 1 เสนอขาย ประชาชนทั่วไป  22 – 24 สิงหาคม 2565 และช่วงที่ 2 เสนอขายนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร 29 – 30 สิงหาคม 2565 (ยกเว้น ผู้ที่ถือครองพันธบัตร รุ่น SBST276B , SBST326B และ SBST326C ถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อพันธบัตรในรอบพิเศษนี้)

 

เปิดขายบาทบอนด์ครั้งแรกในไทย

 

พันธบัตรรัฐบาล ซื้อที่ไหน

ตราสารหนี้สกุลเงินบาทของ Hattha Bank นั้น พันธบัตรรัฐบาล ซื้อที่ไหน ได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia: NBC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา (Securities and Exchange Regulator of Cambodia: SERC) กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย) และธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทและอนุญาตการธุรกรรมตราสารหนี้ข้ามพรมแดนในครั้งนี้ เปิดขายบาทบอนด์ครั้งแรกในไทย   

 

เครดิต  thansettakij.com

 

ข่าวแนะนำ