เศรษฐกิจวันนี้ แรงผลักดันสำคัญคาดในปี 2565 อาจจะโตขึ้น 20 %

ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้  ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด  ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้  ฐานเศรษฐกิจ ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้  วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ  ข่าวเศรษฐกิจการเงิน  ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกาวันนี้

เศรษฐกิจวันนี้ การระบาดของโรคโควิดได้ผลักให้ผู้คนมีพฤติกรรมเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้ จนเป็นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตแบบก้าวกระโดดและมีมูลค่ามหาศาลยืนยันคำพูดด้วยรายงานเศรษฐกิจดิจิทัลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับที่ 7 ที่จัดทำโดย Google, Temasek และ Bain & Company

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด (1)

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

ที่คาดว่าประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่าสินค้ารวมสูงถึง 3.5 ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2565 โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่าอยู่ที่ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ “ถึงแม้ว่าต้องรับมือกับความท้าทายต่างๆ ก็ตาม แต่เศรษฐกิจดิจิทัลก็ยังเติบโต โดยอีคอมเมิร์ซ บริการส่งอาหารออนไลน์ และการซื้อของสดออนไลน์ เป็นบริการดิจิทัล 3 อันดับแรก

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ (1)

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

สิ่งที่น่าสนใจคือ ‘อีคอมเมิร์ซ’ เป็นแรงผลักดันที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ คิดเป็น 63% ของมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวมในปี 2565 ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกาวันนี้ โดยตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย ในขณะที่อัตราการใช้บริการอีคอมเมิร์ซของไทยอยู่ที่ 94% ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์

ฐานเศรษฐกิจ (1)

ฐานเศรษฐกิจ

โดยภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้น 8% จากปีก่อน ฐานเศรษฐกิจ โดยมีมูลค่าสินค้ารวมสูงถึง 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2565 และคาดว่าจะแตะ 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2568 และผลสำรวจยังพบด้วยว่า 23% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตั้งใจจะใช้บริการอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

ด้าน ‘การขนส่งและบริการส่งอาหารออนไลน์’ ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังสดใส โดยคาดจะว่ามีมูลค่าสินค้ารวมแตะ 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 12% จากปี 2564 และคาดว่าจะเติบโตขึ้นถึง 20% หรือแตะ 5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568รายงานพบว่า ตลาดบริการส่งอาหารออนไลน์กลับสู่แนวโน้มการเติบโตในทิศทางเดิม หลังจากที่มีการเติบโตถึง 3 เท่าในช่วงสถานการณ์โควิด โดยคาดว่าจะเติบโต 11%

วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจวันนี้  ลึกเข้าไปการเติบโตของบริการด้านการเงินดิจิทัลจากนี้ไปจนถึงปี 2568 วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ  จะถูกขับเคลื่อนโดยการกู้ยืมและการลงทุน ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ข่าวเศรษฐกิจการเงิน รายงานยังได้มีการประเมินด้วยว่า ในปี 2568 มูลค่าสินค้ารวมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยจะแตะ 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 15% และคาดว่าจะเติบโตขึ้น 2 เท่า มีมูลค่าประมาณ 1-1.65 แสนล้านดอลลาร์ ในปี 2573

เครดิต  thestandard.co

ข่าวแนะนำ