เศรษฐกิจวันนี้ GDP โตได้แค่นี้ใช่ไหม ?

ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้  ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด  ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้  ฐานเศรษฐกิจ  ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้  วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ  ข่าวเศรษฐกิจการเงิน  ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกาวันนี้

เศรษฐกิจวันนี้ ตัวเลขประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2565 ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้ ที่หลายสำนัก อาทิ แบงก์ชาติได้ประเมินว่าจะเติบโต 3.3% สูงกว่าปีก่อนที่ 1.5% กว่าเท่าตัว ควบคู่ไปกับการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจทำให้เรารู้สึกว่าผู้ดำเนินนโยบายกำลังรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีจนต้องเปลี่ยนทิศทางการดำเนินนโยบายมาเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นหรือไม่

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด (2)

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

มุมมองนี้สอดคล้องกับคำเปรียบเปรยคลาสสิกที่ว่าหน้าที่ของธนาคารกลาง ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด คือ การยกเอาถังเหล้าออกไปจากงานฉลอง เมื่องานเริ่มสนุก ข่าวเศรษฐกิจการเงิน หรือการแตะเบรกเครื่องยนต์เศรษฐกิจก่อนที่จะเร่งตัวจนเครื่องไหม้ในภายหลัง ในวันนี้จะขอเชิญทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองว่า ตัวเลข GDP โตแค่นี้ เศรษฐกิจดีแค่ไหน ? ถึงเวลาร้อนแรงหรือไม่ ?

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ (2)

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

จิตเกษม พรประพันธ์ และคณะ 2565 ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ ได้ทำการประเมินพัฒนาการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมา โดยได้จำแนกองค์ประกอบในการเติบโตทางเศรษฐกิจออกเป็นหลายมิติ ทั้งในส่วนของการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น แรงงานและทุน

ฐานเศรษฐกิจ (2)

ฐานเศรษฐกิจ

การเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนจากสาขาเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพต่ำ ฐานเศรษฐกิจ ไปยังสาขาเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูง และการเติบโตจากผลิตภาพการผลิตรวมภายในแต่ละสาขาเศรษฐกิจเอง โดยพบว่าเศรษฐกิจไทยในรอบ 30 ปีนี้ เติบโตเฉลี่ยที่ 3.6% ต่อปี จึงถือว่าตัวเลขประมาณการปีนี้ ที่ร้อยละ 3.3% ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยบ้าง

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ (1)

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

การมองจากค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียว ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ ย่อมมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากเศรษฐกิจ ไทยในอดีตมีช่วงฟองสบู่เห็นได้จากการสะสมทุนอย่างมากในช่วง 1991-1995 แต่เป็นการเคลื่อนย้ายทุนผิดทิศ คือ ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกาวันนี้ ย้ายทุนจากสาขาเศรษฐกิจที่ผลิตภาพสูงไปสาขาที่ผลิตภาพต่ำ จนก่อให้ผลลบต่อ GDP ที่ร้อยละ -0.9 ต่อปีโดยเฉลี่ย

วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ (1)

เศรษฐกิจวันนี้  แต่หากทั่วโลกเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ จนกระทบต่อการส่งออกสินค้าและภาคท่องเที่ยว ก็มีโอกาสที่ฟังก์ชั่นการผลิตของไทยจะไม่สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะขอยกเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าไว้แลกเปลี่ยนในบทความตอนต่อไป

เครดิต  www.prachachat.net

ข่าวแนะนำ