ราคา ข้าวส่งออกทรุด เศรษฐกิจไทยปี 66 เสี่ยง คู่ค้าเบรกนำเข้า

ราคา ข้าวส่งออกทรุด เศรษฐกิจไทยปี 66 เสี่ยง คู่ค้าเบรกนำเข้าส่งออกทรุด เศรษฐกิจไทยเสี่ยง รัฐ-เอกชนแห่ปรับลดตัวเลขส่งออกปี 66 โตไม่เกิน 3% สรท.ส่งสัญญาณเตรียมรับมือแรงกระแทก แบ่งเค้กค้าโลกโตแค่ 1% แนะเร่งขยาย 3 ตลาดศักยภาพ “ตะวันออกกลาง-BIMSTEC-CLMV” ลดเสี่ยงตลาดหลักซบ พร้อมตุนกระแสเงินสดรักษาสภาพคล่อง เพิ่มขายในประเทศ