ธุรกิจออนไลน์ “GoShip – GoSell” ประกาศความพร้อม เสริมแกร่ง “พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์”

ธุรกิจออนไลน์ นายชานน สัมพันธารักษ์ CEO และ Head of Developer Team แห่ง GoShip และ GoSell กล่าวว่า พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ควรมีระบบหลังบ้านไว้รองรับทุกออเดอร์เพื่อการเติบโตของธุรกิจค้า ขายออนไลน์ ในไทย ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในการเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ แต่จะดียิ่งขึ้นถ้าได้เข้าถึงเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนผู้ช่วยในการบริหารจัดการการขายให้ง่ายขึ้น เพิ่มศักยภาพทางการขาย ลดความผิดพลาดในการบริหารงาน CRM ระบบ GoShip และ GoSell จึงถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิด “การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” (Customer Centric)